12:19 Temps de silenci

12:19 Temps de silenci

LA DESFETA DE RTVV CONTADA PELS SEUS PROTAGONISTES

SINOPSI

El matí del 29 de novembre de 2013, la Generalitat Valenciana talla les emisions de Ràdio 9 i Canal 9. La policia entra en les instal.lacions de RTVV on un grup de treballadors ha intentat mantindre la programació.
El tancament d’un mitjà de comunicació públic només té un precedent a Europa, la ERT grega. Estem davant d’un fet excepcional. ¿Què ha passat perquè açò succeïsca?
12:19 es pregunta sobre les cuases d’este desastre. Amb el fil conductor de l’última nit d’emissions i amb les opinions i l’anàlisi dels protagonistes de cada període es reconstrueix la història de la ràdio i televisió pública valenciana. Apareixen dos grans preguntes. La primera, el paper que ha jugat RTVV en la trama de corrupció Gürtel. La segona, la utilització de RTVV per part dels governs de la Generalitat com a mitjà de propaganda.
Destaparem els mecanismes que feien possible el control de la informació contats pels seus protagonistas, asumint ells mateixos la seua responsabilitat. Una reflexió que ens du també a les condicions actuals en que s’exerceix el periodisme, tant en mitjans públics com privats.
El cas de RTVV és paradigmàtic perquè exemplifica molts dels símptomes d’una societat amb una cultura democràtica molt superficial…

SINOPSIS

La mañana del 29 de noviembre del 2013, la Generalitat Valenciana corta las emisiones de Ràdio 9 y Canal 9. La policía entra en las instalaciones de RTVV donde un grupo de trabajadores ha intentado mantener la programación. El cierre de un medio de comunicación público sólo tiene un precedente en Europa, la ERT griega. Estamos delante de un hecho excepcional. ¿Qué ha pasado para que esto suceda?.
12:19, se pregunta sobre las causas de este desastre. Con el hilo conductor de la última noche de emisiones y con las opiniones y el análisis de los protagonistas de cada periodo se reconstruye la historia de la radio y televisión pública valenciana. Dos grandes preguntas aparecen . La primera, el papel que ha jugado RTVV en la trama de corrupción Gürtel. La segunda, la utilización de RTVV por parte de los gobiernos de la Generalitat como medio de propaganda.
Destaparemos los mecanismos que hacían posible el control de la información contados por sus propios protagonistas. Asumiendo ellos mismos su responsabilidad. Una reflexión que nos lleva también a las condiciones actuales en las que se ejerce el periodismo, tanto en medios públicos como privados.
El caso de RTVV es paradigmático porque ejemplifica muchos de los síntomas de una sociedad con una cultura democrática muy superficial…

CartelA4