DOS LLARGS ANYS DE SILENCI

DOS LLARGS ANYS DE SILENCI

El silenci dura ja dos anys. 24 llargs mesos sense RTVV. L’empresa tancada, un sector, l’audiovisual, que hauria de ser estratègic i generador de riquesa mort, milers de professionals sense feina i, per supost, la societat valenciana privada del seu dret a rebre informació propera, de qualitat i en valencià. Perquè recordem que continuem sent l’únic territori europeu amb llengua pròpia sense una radiotelevisió pública.

eixida

Des d’aquell trist 29 de novembre de 2013, des del fos a negre de Canal 9 hores després de que Ràdio 9 enmudira, RTVV no ha deixat de ser noticia. Per uns motius o per altres. Amb uns protagonistes o amb altres. A les portades dels diaris o a un breu en pàgina par. RTVV ha estat i està en boca de tots, però el camí cap a una nou mitjà públic sembla encara llarg i plé d’entrebancs.

Tot això, fa un mes hi hagué un punt d’inflexió. Les Corts feren un primer pas en aprovar la proposició de llei per a la recuperació del servei públic de ràdio i televisió valencianes, presentada pels grups parlamentaris de Podem, Compromís i PSPV-PSOE. Un text que derogarà les lleis del PP que impedeixen la reobertura i que permetrà els grups parlamentaris recuperar les competències per a redactar la llei que empararà la futuraRTVV.

poli.jpg

I per la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat, de les Corts, dins la fase de participació ciutadana, han començat a desfilar representants del sector com Albert Vicent (president de l’extint Comité d’Empresa de RTVV), Ximo Solano (president del Sindicat d’Actors i Actrius Professionals Valencians, AAPV), Pau Martínez (president d’EDAV, l’Associació Escriptors de l’Audiovisual Valencià), Kiko Martínez (president de PAV, Productors de l’Audiovisual Valencià) o Luis Lizarán (extreballador de RTVV i coordinador de la MESAV, Mesa Sectorial de l’Audiovisual Valencià).

A més, en els últims mesos s’han presentat diferents estudis que detallen cóm hauria de ser una nova RTVV. Ho va fer la Unió de Periodistes amb el projecte ‘Model per a la comunicació audiovisual valenciana’, fruit de la primera Beca d’Investigació Emili Gisbert i la MESAV amb el document ‘Cap a un nou espai audiovisual’. I a estes propostes s’ha sumat la més recent, la presentada per la Comissió d’Experts en Comunicació de les Universitats Valencianes (Cecuv) encarregada pel Foro de l’Audiovisual.

controlcentral.jpgPropostes molt el.laborades de les quals volem destacar algunes coincidències fonamentals. Ningú no dubta que no es pot tornar a un model fracassat, que cal evitar les errades del passat, les que hem fet paleses al nostre documental, així com que cal construir un mitjà independent, copletament despolititzat, que pertanya al poble, a l’audiència, i no al poder, i que siga un mitjà de vertader servei públic que oferte una programació de qualitat i atractiva.

I, per supost, cal comptar amb la societat, que els ciutadans s’impliquen en eixe futur, que l’audiència que va donar l’esquena a RTVV puga vore’s reflectida en eixe nou espai mediàtic valencià. Perquè el tancament va ser un fracàs col.lectiu i col.lectiva hauria de ser la seua recuperació.

DOS LARGOS AÑOS DE SILENCIO

El silencio ya dura dos años. 24 largos meses sin RTVV. La empresa cerrada, un sector, el audiovisual, que debería ser estratégico y generador de riqueza muerto, millares de trabajadores sin trabajo y, por supuesto, la sociedad valenciana privada de su derecho a recibir información cercana, de calidad y en valenciano. Porque recordemos que somo el único territorio con lengua propia de Europa sin radio televisión pública.
Des de aquel triste 29 de noviembre de 2013, des del fundido a negro de Canal 9 horas después de que Ràdio 9 enmudeciera, RTVV no ha dejado de ser noticia. Por unos motivos o por otros. Con unos protagonistas o con otros. En las portadas de los diarios o en un breve en página par. RTVV ha estado y está en boca de todos, pero el camino hacia un nuevo medio público parece todavía largo y lleno de baches.

A pesar de ello, hace un mes hubo un punto de inflexión. Las Cortes dieron un primer paso al aprobar la proposición de ley para la recuperación del servicio público de radio y televisión valencianas, presentada por los grupos parlamentarios de Podemos, Compromís y PSPV. Un texto que derogará las leyes del PP que impiden la reapertura y que permitirá a los grupos parlamentarios recuperar las competencia para redactar la ley que aparará la futura RTVV.

rellotge.jpg

Y por la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat de las Cortes, dentro de la fase de participación ciudadana, han empezado a desfilar representantes del sector como Albert Vicent (per l’extint Comité d’Empresa de RTVV), Ximo Solano (presidente del Sindicato de Actores y Actrices Profesionales Valencianos, AAPV), Pau Martínez (presidente d’EDAV, Asociación de Escritores del Audiovisual Valenciano), Kiko Martínez (presidente de PAV, Productores del Audiovisual Valenciano) o Luis Lizarán (ex trabajador de RTVV y coordinador de la MESAV, Mesa Sectorial del Audiovisual Valenciano ).

Además, en los últimos meses se han presentado diferentes estudios que detalla cómo debería ser una nueva RTVV. Lo hizo la Unio de Periodistes con el proyecto ‘Modelo para la comunicación audiovisual valenciana’, fruto de la primera Beca de Investigación Emili Gisbert i la MESAV con el documento ‘Hacia un nuevo espacio audiovisual’. Y a estas propuestas se ha sumado la más reciente, la presentada por la Comisión de Expertos en Comunicación de las Universidades Valencianas (Cecuv) encargada por el Foro del Audiovisual.

Propuestas muy elaboradas de las que queremos destacar alguns coincidencias fundamentales. Nadie duda que no se puede volver a un modelo fracasado, que hay que evitar los errores del pasado, los que hemos denunciado en nuestro documental, así como que hay que construir un medio despolitizado, que pertenezca al pueblo, a la audiencia, y no al poder, y que sea un medio de verdadero servicio público que ofrezca programación de calidad y atractiva.

Y, por supuesto, hay que contar con la sociedad, que los ciudadanos se impliquen en ese futuro, que la audiencia que dio la espalda a RTVV porque no cumplía su función pueda verse reflejada en ese nuevo espacio mediático valenciano. Porque el cierre fue un fracaso colectivo y colectiva debería ser su recuperación.